ספרים
מאמרים
הרצאות

ייעוץ

כאשר מבקשים לבחור ביועץ יש משקל לזהותו ולרקע האישי שלו. על כן מומלץ לעיין בדף רקע והיכרות אישית .

פעילות הייעוץ שלי מוצעת לארגונים ולפרטים.

 

תחום ייעוץ חדש:

ליווי כתיבה של ספר בתחומי ניהול, עסקים, כלכלה וחברה

א. גיבוש המסגרת הכוללת של הספר – תוכנית עבודה
ב. ליווי תהליך הכתיבה הכולל קביעת לוח זמנים מחייב ומסגרת היוועצות שוטפת
ג. גיבוש מתכונתו הסופית של הספר – עריכה מקצועית/ראשית
ד. סיוע בתהליך ההפקה והיציאה לאור, כולל בחירה של נותני השירות והבקרה עליהם
(ניתן לבחור בכל אחד מהשלבים בנפרד)

 

************

 

לשם המחשה יוצגו שלוש דוגמאות של עבודות בפועל לכל אחד מתחומי הפעילות המרכזיים שלי:

ניהול וארגון: 

ארגונים גדולים 

1. גיבוש שינוי מבנה ארגוני תוך התחשבות באילוצים תפעוליים ואישיים (חברת הייטק)
2. ניתוח מערך ארגוני ניהולי של חברה לקראת מיזוגה בחברה אחרת (חברת בנייה)
3. ארגון מחדש של מערך משאבי אנוש (חברת תקשורת)

 

ארגונים קטנים
 

1. ייעוץ למנהל שהתקשה להפעיל את סמכותו
2. סיוע לעסק קטן בהתמודדות עם יחסים רעועים בין השותפים
3. ייעוץ לחברה משפחתית בדבר שילובם של בני משפחה כמנהלים בחברה

 

קריירה: 

 

1. גיבוש מסגרת לתהליך מושכל של חיפוש עבודה, כולל סיוע בהפניה למעסיקים מתאימים
2. מתן חוות דעת וסיוע בגיבוש תוכנית קריירה של שכיר המבקש לצאת לקריירה של עצמאי
3. תכנון מסלול של קידום והתפתחות של מנהל בחברה

4. ליווי מנהל חדש בתהליך כניסתו לעבודה ובהתמודדות עם מצבי ניהול מורכבים

 

עבודה: 

 

ייעוץ
1. גיבוש הסכם שכר בשיתוף ההנהלה והוועד (חברה ציבורית)
2. טיפול בהתמודדות עם סכסוך עמוק בין מנכ"ל ליו"ר ועד (חברת אלקטרוניקה)
3. הכנת נציגי צדדים לתהליך של משא ומתן (רשת שיווק והפצה)
(בכל התהליכים יושמו מיומנויות גישור)

 

חוות דעת מומחה
 

1. חוות דעת על שוק חברות ההשמה במסגרת תביעה של המדינה נגד חברת כוח אדם
2. חוות דעת על מידת פגיעה ביכולת תעסוקה בגלל נזק גופני
3. חוות דעת על שכר מקובל בתחום מסוים לצורך חישוב פיצויים על הפרת הסכם

 

כחלק מתפישת עולם המושתתת על הוגנות ושקיפות, שכר הייעוץ שאני גובה מאנשים פרטיים, שאינם יכולים להגיש חשבונית לשלטונות המס ולקזז הוצאות, נמוך בכ-30% משכר הייעוץ הרגיל שלי.

לקבלת מידע * *

 אני מאשר קבלת דיוור למייל

עבור לתוכן העמוד