ספרים
מאמרים
ייעוץ

הרצאה חדשה: הארגון ההוגן – אחריות תאגידית

הרצאה זו משקפת המגמה הרווחת בשנים האחרונות לפיה על ארגונים לפעול כאזרח "הגון" במכלול רחב של היבטים אחרת יגדל הסיכוי כי יכשלו. בנושא זה פורסמה לאחרונה סקירה מעמיקה [עברית English] של הח"מ. בימים אלו נמשך איסוף החומר מארגונים מובילים בישראל בדרך לכתיבת ספר חדש בנושא.

ההרצאה מבהירה את חשיבות העשייה בתחום ומשולבות בה דוגמאות רבות.

מנושאי ההרצאה:

- חשיבות הנושא ודרכי התפתחותו בארץ ובעולם

- התקשורת הארגונית ושכנוע מנהלים

- הצהרות ומעשים

- תרומה לקהילה

- שקיפות ודיווח

- העסקה הוגנת

- אתיקה ויושרה

- הגינות בפרסום

- הקשר עם קבלני משנה/נותני שירותים

- המיתוג הארגוני

- דיווח, דרוג ומדידה

מסגרות לדוגמא בהן הועברו תכנים מהרצאה זו:
פורום מנהלי משאבי אנוש של רשת מלונות

לקבלת מידע * *

 אני מאשר קבלת דיוור למייל

עבור לתוכן העמוד