ספרים
מאמרים
הרצאות
ייעוץ

לעזאזל הצדק, תחי הפרוצדורה...

השבוע נחשפו פרוטוקולים של פגישות בהן נדונה אי היכולת לפטור את מערכת המשפט מעונשם של שופטים לא ראויים, בגלל שיקולי פנסיה וכיוצא באלו נימוקים.

על כן נזכרתי באותם מקרים מעטים בהם נאלצתי להזדמן למסדרונות בתי המשפט. היו אלו משפטי זוטא, יש להודות, כמו התנגדות לדרישת מופרכת לתשלום ארנונה, או התמודדות מול בעלת בית חסרת לב.

במקרים אלו בלטה בעיני התופעה לה נתתי את כותרת הפוסט – תופעה מעציבה ואף טרגית בעיני. בקיומה הודו בפניי משפטנים ובהם מי שעסקו במלאכת השיפוט – במקרים רבים מדי, הצדק אמנם חשוב לשופט, אבל הפרוצדורה הייתה חשובה יותר.

כיסוי התחת קדם ליצירתיות, סדר הדין קדם למקוריות, התקנות היו חשובות מעשיית הצדק.

מערכת בתי המשפט, ביורוקרטית מעצם טיבה, מושכת לכיוון הזה; ואם בדין יושב גם שופט שחוק שמאס בתפקידו וממתין לפרישה, או אז אי הצדק זועק לשמיים.

שוקי

לקבלת מידע * *

 אני מאשר קבלת דיוור למייל

עבור לתוכן העמוד