ספרים
מאמרים
הרצאות
ייעוץ

על א' ועל ב' ועל השאלה שלא נשאלה....

"איך היה הראיון של אילנה דיין עם אודליה כרמון (א' ממשרד התחבורה)," אני שואל את האלטר אגו שלי.

"מרתק", הוא אומר ועיניו מנצנצות, "יש לאודליה הזאת ביציות של לביאה. אבל חסרה לי שאלה רלוונטית שלא נשאלה וריחפה בחלל האוויר".

"מה היא?", אני שואל, בליבי מנחש לאן הוא מכוון.

"אם היא ניהלה רומן עם ביבי?"

"נו, מה אתה רוצה", אני אומר לו, "צינעת הפרט".

"צינעת הפרט לא רלוונטית כאן", קובע האלטר, "היא נחשפה מרצונה, גם כדי לקדם את הספר שלה, שפה ושם ביצבץ בראיון. הראיון התמקד בדיוק בסוגיות האלו ולכן אפשר היה לשאול שאלה כזו. ובנוסף, אלו שני אנשי ציבור שהקשר ביניהם היה מקצועי וששכרם שולם מכיסינו, הנישומים."

"אז למה, לדעתך, אילנה דיין לא שאלה את השאלה הזו?"

"כדי שאודליה כרמון", כך האלטר, "לא תצטרך לשקר במצח נחושה. זה בטח היה סיכום מוקדם כתנאי לראיון".

"ברור שזו ספקולציה שלך", אני אומר לאלטר, הודף תביעות דיבה אפשריות, "איך לך שום מידע על כך."

"מאה אחוז ספקולציה", מאשר האלטר, "אבל הדרך בה נוהל הראיון מוביל למסקנה כזו, גם אם היא עשויה להיות שגויה."

שוקי

לקבלת מידע * *

 אני מאשר קבלת דיוור למייל

עבור לתוכן העמוד